+420 608 504 072
info@teniscibulka.cz

Rezervace

Rezervace můžete provádět ne tel. +420 608 504 072, nebo v našem rezervačním systému: .

REZERVACE

Systém náhrad

  1. Tenis Cibulka umožňuje při předplacení služby na vypsané období provádět tzv. náhrady neodebrané poměrné části služby – jednotky. Jednotkou se pro tento případ rozumí – hodina tenisu (55 minut hra + 5 minut  údržba dvorce), hodina badmintonu atd. Části hodin (např. 30, 45 minut) nelze nahradit.
  2. Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru náhradního termínu pro uskutečnění poměrné části neodebrané služby.
  3. Náhradu lze uplatnit pouze, pokud je nemožnost čerpání služby nahlášena společnosti do 20.00 hod. předchozího dne (např. během pondělí je možno do 20.00 hod. nahlásit nepřítomnost na úterý). V ostatních případech je nečerpaná služba – označena jako „pozdní náhrada“ a její čerpání je možné pouze tehdy, pokud byla společností služba prodána jinému zákazníkovi.
  4. Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat pouze v období, ve kterém byla uplatněna (zimní nebo letní sezóna) a v cenovém pásmu shodném nebo nižším. Přesuny mezi sezónami nejsou povoleny. Výběr náhrady ve vyšším cenovém pásmu je možný pouze po uhrazení vzniklého peněžního rozdílu. Výběr náhrady v nižším cenovém pásmu nezakládá nárok na náhradu vzniklého peněžního rozdílu.
  5. Po uplynutí příslušné sezóny léto/zima nárok na náhradu zaniká.
  6. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli společnosti nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
  7. V případě, že zákazník vyžaduje hraní na jednom konkrétním dvorci bez možnosti přesměrování na jiný dvorec, zaniká mu nárok na náhrady.